Catmusic

ทาสแมวห้ามพลาด!! นักวิทย์ฯสร้างเพลงสำหรับแมวโดยเฉพาะ

โดยปกติคนทั่วๆไปก็จะฟังเพลงเพื่อเป็นการผ่อนคลาย เพื่อความสนุก อีกทั้งยังสามารถใช้ในการบำบัดได้อีกด้วย…

faceless toad

คางคกไร้หน้า สิ่งมหัศจรรย์หรืออุบัติเหตุ ?

เมื่อก่อนเราเคยเห็นข่าวไก่ไร้หน้า ที่ยังสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้กว่า 2 ปี โดยที่เจ้าของคอยป้อนอาหารให้โดยใช้สลิงค์